Čo – Ktorý odpad môžem dodať?

Radi Váš odpad zlikvidujeme!

Potrebujete zlikvidovať kovy (hliník, nehrdzavejúca oceľ, mosadz, meď, nikel, olovo, šrot, elektrický šrot, medené alebo hliníkové káble), neskladný odpad, priemyselný odpad, drevo spracované a nespracované, plastové obaly a fólie, staveniskové odpady, atď. – Náš tím Vám poradí na mieste alebo na telefónnom čísle: +43/2246/4050.

Odpad je možné doručiť počas našich otváracích hodín.
Pre optimalizáciu Vašej likvidácie odpadu ponúkame aj služby poskytnutia kontajnerov.

copper_cable

Unsere Website verwendet nur funktionelle, für die Funktion der Website technisch erforderliche, Cookies. Es kommen jedoch keine Werbe- und/oder Tracking-Cookies zum Einsatz. Zur einheitlichen Darstellung der Schriften werden so genannte Web-Fonts, die von Google bereitgestellt werden, verwendet. Die Google-Fonts sind lokal installiert. Eine Verbindung zu Servern von Google findet nicht statt. Weitere Informationen zu Google-Web-Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google unter https://policies.google.com/privacy?hl=de.