Odlaganje otpada – ekološka logistika odlaganja otpada namijenjena industrijskim poduzećima, trgovinama i privatnom sektoru

Otpadni metal, staro željezo, elektronički otpad …su sirovine budućnosti

copper_wire

Određena slutnja kola industrijom: nedostatak sirovina i njihova dostupnost.

Niko od nas se ne želi odreći svojih proizvoda vrhunske tehnologije. Bez obzira na to radi li se o automobilima, mobilnim telefonima, kuhinjskim aparatima, tankoslojnim solarnim ćelijama ili nečemu drugome. Industriji je potrebno dovoljno sirovina kako bi mogla zadovoljiti sve veću potražnju. Stupanj učinkovitosti kojim se dobivaju ti i drugi metali manje je tehničko, a više ekonomsko pitanje.

Prije samo nekoliko godina proizvođači su djelovali kao da reciklaža nije vrijedna uloženog truda. Danas znamo da stopa recikliranja neprestano raste. Zbog toga razvrstavanje otpada i brižljiva reciklaža sekundarnih sirovina poprimaju sve veći značaj.

Naše poduzeće od 2011. radi za Vas – mi se brinemo o Vašem otpadnom metalu. Bez obzira na to jeste li veliko poduzeće ili pojedinac: Obratite se nama i unovčite svoj otpadni metal. Doprinesite nekako zaštiti životne sredine i reciklirajte.

Unsere Website verwendet nur funktionelle, für die Funktion der Website technisch erforderliche, Cookies. Es kommen jedoch keine Werbe- und/oder Tracking-Cookies zum Einsatz. Zur einheitlichen Darstellung der Schriften werden so genannte Web-Fonts, die von Google bereitgestellt werden, verwendet. Die Google-Fonts sind lokal installiert. Eine Verbindung zu Servern von Google findet nicht statt. Weitere Informationen zu Google-Web-Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google unter https://policies.google.com/privacy?hl=de.