Demontáž/Revitalizácia

Demontáž, odstránenie, revitalizácia, vypratanie – ekologické výkony pre Váš objekt alebo nehnuteľnosť.

Na to je potrebné dôkladné plánovanie a koordinácia. Konáme vždy s orientáciou na maximálnu možnú ochranu životného prostredia a hospodárnosť. S kvalifikovanými pracovníkmi a modernými zariadeniami ponúkame komplexné služby pre Vaše potreby. Vďaka nášmu širokému sortimentu služieb v oblasti likvidácie odpadov, šrotu a starých kovov sme v tejto oblasti ten najlepší partner pre Vás. Nákladné vozidlá, bagre a poskytnutie kontajnerov sú samozrejmosťou, aby sme mohli podať optimálne výkony.
Sme ten správny partner – či pre zhodnotenie nehnuteľnosti resp. budovy vďaka demontáži a revitalizácii alebo pre vytvorenie priestoru vďaka demontáži a vypratania pre nové stroje a zariadenia. Pôsobíme v regióne Viedeň, Dolné Rakúsko a Burgenland.

demontage_iSt1006243604_300x300px

Unsere Website verwendet nur funktionelle, für die Funktion der Website technisch erforderliche, Cookies. Es kommen jedoch keine Werbe- und/oder Tracking-Cookies zum Einsatz. Zur einheitlichen Darstellung der Schriften werden so genannte Web-Fonts, die von Google bereitgestellt werden, verwendet. Die Google-Fonts sind lokal installiert. Eine Verbindung zu Servern von Google findet nicht statt. Weitere Informationen zu Google-Web-Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google unter https://policies.google.com/privacy?hl=de.