Demontaža i revitalizacija

Demontaža, rušenje, revitalizacija, raskrčivanje – ekološke usluge za vaše građevinske objekte i nekretnine.

To zahtijeva brižljivo planiranje i koordinaciju. Naše su aktivnosti uvijek usmjerene ka najvećoj mogućoj zaštiti životne sredine uz istodobnu ekonomičnost. Zahvaljujući vrhunski kvalifikovanim saradnicima i najsavremenijoj opremi možemo vam ponuditi odgovarajuće usluge za vaše potrebe. Naša široka stručnost na polju odlaganja i zbrinjavanja otpada te tretmana starog željeza i drugih reciklažnih metala čini nas idealnim partnerom za usluge tog tipa. Prijevoz materijala kamionima, bagerima i odgovarajućim kontejnerima podrazumijeva se u cilju postizanja optimalnog učinka izvedenih radova.
Bilo da želite urediti neku nekretninu odnosno građevinski objekt postupkom djelomičnog rušenja i revitalizacije ili dobiti dodatni prostor demontažom i raskrčivanjem za nove strojeve i pogone, mi smo za vas pravi partner za kontakt u široj regiji grada Beča i saveznim državama Donja Austrija i Gradišće.

demontage_iSt1006243604_300x300px

Unsere Website verwendet nur funktionelle, für die Funktion der Website technisch erforderliche, Cookies. Es kommen jedoch keine Werbe- und/oder Tracking-Cookies zum Einsatz. Zur einheitlichen Darstellung der Schriften werden so genannte Web-Fonts, die von Google bereitgestellt werden, verwendet. Die Google-Fonts sind lokal installiert. Eine Verbindung zu Servern von Google findet nicht statt. Weitere Informationen zu Google-Web-Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google unter https://policies.google.com/privacy?hl=de.