Sökme/Revitalizasyon

Sökme, yıkma, revitalizasyon, boşaltma: Binanız veya taşınmazınız için çevre dostu hizmetler.

Bu, özenli bir planlamayı ve koordinasyonu gerektirir. Biz, her zaman mümkün olan en fazla ölçüde çevre koruması ve ekonomiklik prensibine göre çalışırız. En iyi eğitimi almış çalışanlarımız ve modern cihazımızla ihtiyaç duyduğunuz özenli hizmeti sunmaktayız. Atık imhası, hurda ve hurda metal alanında geniş yelpazeli hizmetlerimiz sayesinde bu alanda en iyi konuma sahibiz. İdeal hizmet sunabilmek açısından elbette kamyon, kepçe ve konteyner hizmetimiz vardır.
İster taşınmazın veya binanın yıkma ve revitalizasyon ile yeniden değerlendirilmesi olsun, ister yeni makine ve tesisler için sökme ve boşaltma sayesinde yer yaratma olsun, Viyana ve çevresinde, Aşağı Avusturya’da ve Burgenland’ta sizin için en doğru muhatabız.

demontage_iSt1006243604_300x300px

Unsere Website verwendet nur funktionelle, für die Funktion der Website technisch erforderliche, Cookies. Es kommen jedoch keine Werbe- und/oder Tracking-Cookies zum Einsatz. Zur einheitlichen Darstellung der Schriften werden so genannte Web-Fonts, die von Google bereitgestellt werden, verwendet. Die Google-Fonts sind lokal installiert. Eine Verbindung zu Servern von Google findet nicht statt. Weitere Informationen zu Google-Web-Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google unter https://policies.google.com/privacy?hl=de.