Demontaža i revitalizacija

Demontaža, delimično rušenje, revitalizacija, raskrčavanje – ekološke usluge za vaše građevinske objekte i nekretnine.

Brižljivo planiranje i koordinacija su za sve to od izuzetnog značaja. Naše aktivnosti uvek teže maksimalnoj zaštiti životne sredine uz istovremenu ekonomičnost. Zahvaljujući vrhunski kvalifikovanim saradnicima i najmodernijoj opremi možemo da vam ponudimo odgovarajuće usluge prilagođene vašim potrebama. Naša opsežna stručnost iz polja odlaganja i tretmana otpada, starog gvožđa i drugih reciklažnih metala razlog je zbog kog smo mi idealni partneri za usluge te vrste. Radi ostvarivanja optimalnog učinka obavljenih radova, podrazumeva se da materijal prevozimo kamionima, bagerima i prikladnim kontejnerima.
Bez obzira na to da li postupkom delimičnog rušenja i revitalizacije nameravate da uredite neku nekretninu odnosno građevinski objekat ili demontažom i raskrčavanjem želite da dobijete dodatni prostor za nove mašine i pogone, mi smo vaš pravi partner za kontakt u široj oblasti grada Beča i saveznim državama Donja Austrija i Burgenland.

demontage_iSt1006243604_300x300px

Unsere Website verwendet nur funktionelle, für die Funktion der Website technisch erforderliche, Cookies. Es kommen jedoch keine Werbe- und/oder Tracking-Cookies zum Einsatz. Zur einheitlichen Darstellung der Schriften werden so genannte Web-Fonts, die von Google bereitgestellt werden, verwendet. Die Google-Fonts sind lokal installiert. Eine Verbindung zu Servern von Google findet nicht statt. Weitere Informationen zu Google-Web-Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google unter https://policies.google.com/privacy?hl=de.