Biz Viyana çevresinde yerleşik genç bir şirketiz ve hurda metal, hurda, tahta ve geri dönüşümü olmayan evsel atıkların imhası alanında faaliyet göstermekteyiz. Çalışanlarımızın hepsi atık ekonomisi alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip bulunmaktadır. Bu ise bizi uzmanlık ve deneyim açısından zengin kılmaktadır. Biz sadece atık ekonomisi mevzuatı çerçevesinde ve daha ötesinde çalışmaktayız. Bu sayede müşterilerimize ve partnerlerimize çevre dostu olma standardının çok ötesinde bir hizmet sunmaktayız. Müşterilerimiz arasında inşaat ve sanayi alanında faaliyet gösteren büyük şirketlerin yanısıra büyük miktarda metali bir uzman şirket tarafından imha ettirmek isteyen şahıslar da yer almaktadır.

Özel uzmanlık: Avusturya’daki güçlü partnerlerimiz sayesinde kablolarınızı, bakırınızı, alüminyumunuzu, paslanmaz çeliğinizi, hurdanızı, tahtanızı, piilerinizi, geri dönüşümü olmayan evsel atıklarınızı vb. … uzmanca toplayabilir ve imha edebiliriz. Biz sadece toplanan ikincil hammaddelerin geri dönüşümünü (yeniden değerlendirilmesini) sağlayan proseslerle çalışmakta ve böylelikle doğal kaynakları daha tasarruflu kullanarak çevreye destek vermekteyiz.

Unsere Website verwendet nur funktionelle, für die Funktion der Website technisch erforderliche, Cookies. Es kommen jedoch keine Werbe- und/oder Tracking-Cookies zum Einsatz. Zur einheitlichen Darstellung der Schriften werden so genannte Web-Fonts, die von Google bereitgestellt werden, verwendet. Die Google-Fonts sind lokal installiert. Eine Verbindung zu Servern von Google findet nicht statt. Weitere Informationen zu Google-Web-Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google unter https://policies.google.com/privacy?hl=de.