WMi smo mlado preduzeće iz okoline Beča koje se bavi odlaganjem otpadnog metala, starog gvožđa, drveta i ostalih vrsta smeća. Svi naši zaposleni mogu da se pohvale dugogodišnjim iskustvom iz oblasti upravljanja otpadom. To nas čini bogatim po pitanju stručnosti i iskustva. Poslujemo isključivo unutar zakonskih okvira koji se tiču upravljanja otpadom. Na taj način svojim klijentima i partnerima nudimo usluge koje daleko nadmašuju standardne ekološke kriterijume. Neki od naših klijenata su velike korporacije iz oblasti građevinarstva i industrije ali takođe i pojedinci koji žele stručno u otpad da odlože veće količine metala.

Posebne kompetencije: Zahvaljujući našim snažnim partnerima u Austriji, u mogućnosti smo da na stručan način preuzmemo i u otpad odložimo Vaše stare kablove, bakar, aluminijum, nerđajući čelik, staro gvožđe, drvo, baterije i akumulatore kao i ostali otpad. Naši procesi su takvi da obavezno dovode do reciklaže (ponovne obrade) preuzetih sekundarnih sirovina što znači da na taj način pomažemo u očuvanju životne sredine ekonomično koristeći prirodne resurse.

Unsere Website verwendet nur funktionelle, für die Funktion der Website technisch erforderliche, Cookies. Es kommen jedoch keine Werbe- und/oder Tracking-Cookies zum Einsatz. Zur einheitlichen Darstellung der Schriften werden so genannte Web-Fonts, die von Google bereitgestellt werden, verwendet. Die Google-Fonts sind lokal installiert. Eine Verbindung zu Servern von Google findet nicht statt. Weitere Informationen zu Google-Web-Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google unter https://policies.google.com/privacy?hl=de.