Mi smo mlado poduzeće iz okoline Beča koje se bavi odlaganjem otpadnog metala, starog željeza, drveta i ostalih vrsta smeća. Svi naši zaposleni se mogu pohvaliti dugogodišnjim iskustvom iz oblasti upravljanja otpadom. To nas čini bogatim po pitanju stručnosti i iskustva. Poslujemo isključivo unutar zakonskih okvira koji se tiču upravljanja otpadom. Na taj način svojim klijentima i partnerima nudimo usluge koje nadaleko nadilaze standardne ekološke kriterije. Neki od naših klijenata su velike korporacije iz područja građevinarstva i industrije ali isto tako i pojedinci koji žele stručno u otpad odložiti veće količine metala.

Naročite kompetencije: Zahvaljujući našim snažnim partnerima u Austriji, u mogućnosti smo na stručan način preuzeti i u otpad odložiti Vaše stare kabele, bakar, aluminij, nehrđajući čelik, staro željezo, drvo, baterije i akumulatore te ostali otpad. Naši procesi su takvi da neizostavno dovode do reciklaže (ponovne obrade) preuzetih sekundarnih sirovina što znači da time potpomažemo očuvanje životne sredine ekonomično koristeći prirodne resurse.

Unsere Website verwendet nur funktionelle, für die Funktion der Website technisch erforderliche, Cookies. Es kommen jedoch keine Werbe- und/oder Tracking-Cookies zum Einsatz. Zur einheitlichen Darstellung der Schriften werden so genannte Web-Fonts, die von Google bereitgestellt werden, verwendet. Die Google-Fonts sind lokal installiert. Eine Verbindung zu Servern von Google findet nicht statt. Weitere Informationen zu Google-Web-Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google unter https://policies.google.com/privacy?hl=de.